Фетисова Прасковья Константиновна

С 15.05.1913 г. – дойка на "Электропередаче" с окладом 13 р. (1918 г.). Ист: КС. 19.